35 Yıldır MICE Yazılım ve Donanımları Geliştiriyoruz
Kolay planlama, anlık raporlama ve ölçülebilir süreçler için tüm teknolojik çözümleri sunuyoruz.

Etkinlik Yazılım ve Donanımları

DigiCon

Kongre/Etkinlikleri sorunsuz, yönetilebilir ve sistematik hâle getiren yazılım

Kongre & Etkinlik Yönetim Sistemi

DigiAbstract

Abstract yönetimini kolaylaştıran ve hızlandıran yeni nesil yazılım

Abstract Yönetim Sistemi

Postertopia

Telefon ile kumanda edilebilen dijital poster sunumlar

Dijital Poster Sunum Platformu

Persona

Fotoğraf ve QR eklenebilen hızlı yaka kartı basma yazılımı

Özel Yaka Kartı Basımı

IKOS

Kayıt desklerinde bekleme sürelerini azaltan, MICE kiosku

İnsansız Kayıt Otomasyon Sistemi